Vågen manuellterapi

manuellterapi og fysioterapi

Vi holder til i Bjørnegården, Strandgaten 21, og tilbyr undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Vi er

3 manuellterapeuter og

1 fysioterapeut, alle med trygderefusjonsavtale. 

 

Er du ny pasient eller ikke vært i behandling på seks måneder,

ta kontakt på telefon 55 01 57 10.